Gesprekspartner

Feed for Tomorrow heeft via de deelnemende partners reeds een uitgebreid netwerk en contacten. We houden er een sterk partnerschap op na met zowel klanten als veehouders. Elk van de partners beschikt door een jarenlange ervaring over de nodige expertise en knowhow binnen het bedrijf, maar door samen te werken schakelen we nog een niveau hoger. Op die manier bezit Feed for Tomorrow een unieke en onafhankelijke positie binnen België en Europa.

In een sterk consoliderende sector wil Feed for Tomorrow kunnen optreden als vertegenwoordiger voor de keten wanneer het gaat over bedrijfsoverschrijdende initiatieven. Met een coördinerende rol werken we de missing link tussen varkenshouders, slachthuizen en eindgebruikers weg. Elk deelnemend bedrijf kan zijn eigenheid en zijn zelfstandigheid behouden.

Wie Feed for Tomorrow aanspreekt, kan rekenen op een kwaliteitsgarantie en gestandardiseerde labelproductie binnen ons partnerschap.

Onze functie als gesprekspartner kreeg in het voorjaar van 2015 een eerste concrete invulling. Feed for Tomorrow trok naar China, voor een vijfdaagse rondrit die onder meer leidde naar Shanghai en Peking. Tijdens bedrijfsbezoeken en B2B-events was Feed for Tomorrow een luisterend oor voor alle actoren binnen de keten van de veevoederindustrie.

 

webdesign & hosting - daviddesign.be