Opleiding

Feed for Tomorrow heeft als missie o.a. opleidingen te verzorgen voor management en werknemers van de leden. Samen met Feed Design lab zijn reeds verschillende workshops en opleidingen georganiseerd. 

Het beoogde resultaat van de workshop is dat de  deelnemers na afloop een helder beeld hebben kunnen vormen van de mogelijke toepassingen in hun eigen bedrijven 

Feed for Tomorrow wil een platform aanbieden voor trainingsprogramma's voor zijn werkkrachten dat onder meer moet leiden tot het gebruik van nieuwe technologieën. 

Het is de missie van Feed for Tomorrow om het personeel verder op te leiden en kennis te laten maken met vernieuwende en innovatieve technieken. Op deze manler wil Feed for Tomorrow ook interesse opwekk<:m bij jonge werknemers en hen op die manier de liefde voer het vak bijb,engen. leder van hen moet uitgroeien tot een ambassadeur voor de veevoederinduô€€·trie. 
Opleidingen en onderzoek moet uiteindelijk leiden tot de implementatie van nieuwe technologieën in het veevoederproductieproces en hel gebruik van nieuwe grondstoffen en productinnovatie

webdesign & hosting - daviddesign.be